od
do

Czy dieta ketogeniczna może pomóc w walce z nowotworem?

Czy dieta ketogeniczna może pomóc w walce z nowotworem?

Rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie. Rak jest najczęściej leczony kombinacją chirurgii, chemioterapii i radioterapii. Przebadano wiele różnych strategii żywieniowych, ale żadna nie była szczególnie skuteczna. Co ciekawe, niektóre wczesne badania sugerują, że dieta ketogeniczna o bardzo niskiej zawartości węglowodanów może pomóc w walce z nowotworem.

1.Czym jest dieta ketogeniczna?

2.Rola cukru we krwi a nowotwór

3.Inne korzyści diety ketogenicznej w leczeniu raka

4.Wpływ diety ketogenicznej na raka u zwierząt

5.Dieta ketogeniczna a nowotwory u ludzi

6.Dieta ketogeniczna i profilaktyka nowotworów

7.Możliwe wady diety keto dla osób chorych na raka

8.Podsumowanie diety keto

1.Czym jest dieta ketogeniczna?

Dieta ketogeniczna to dieta o bardzo niskiej zawartości węglowodanów i wysokiej zawartości tłuszczu, która ma wiele podobieństw z innymi dietami niskowęglowodanowymi. Polega na znacznym zmniejszeniu spożycia węglowodanów i zastąpieniu ich tłuszczem i białkiem. Ta zmiana prowadzi do stanu metabolicznego zwanego ketozą.Po kilku dniach tłuszcz staje się podstawowym źródłem energii Twojego organizmu.Powoduje to znaczny wzrost poziomu związków zwanych ketonami we krwi. Ogólnie rzecz biorąc, dieta ketogeniczna dostarcza 70% kalorii w postaci tłuszczu, 20% kalorii z białka i 10% kalorii z węglowodanów . Istnieje jednak wiele wersji diety ketogenicznej. Niektóre wersje są nawet bogatsze w tłuszcz.

2.Rola cukru we krwi a nowotwór

Wiele terapii przeciwnowotworowych ma na celu ukierunkowanie na biologiczne różnice między komórkami rakowymi a normalnymi komórkami. Prawie wszystkie komórki rakowe mają jedną wspólną cechę: żywią się węglowodanami lub cukrem we krwi, aby rosnąć i namnażać się.Kiedy stosujesz dietę ketogeniczną, niektóre standardowe procesy metaboliczne ulegają zmianie, a poziom cukru we krwi spada.Zasadniczo twierdzi się, że „głodzi” komórki rakowe.Jak w przypadku wszystkich żywych komórek, długoterminowym efektem tego „głodu” może być wolniejszy wzrost komórek rakowych, zmniejszenie ich rozmiarów, a nawet śmierć. Wydaje się możliwe, że dieta ketogeniczna może pomóc w zmniejszeniu postępu raka, ponieważ powoduje szybki spadek poziomu cukru we krwi .

3.Inne korzyści diety ketogenicznej w leczeniu raka

Kilka innych procesów może wyjaśnić, w jaki sposób dieta ketogeniczna może wspomóc leczenie raka. Po pierwsze, zmniejszenie węglowodanów może szybko obniżyć spożycie kalorii, zmniejszając energię dostępną dla komórek w twoim ciele.To z kolei może spowolnić wzrost guza i progresję nowotworu. Ponadto diety ketogeniczne mogą zapewnić inne korzyści: Obniżona insulina Insulina jest hormonem anabolicznym. Oznacza to, że insulina powoduje wzrost komórek, w tym komórek rakowych, gdy jest obecna. Dlatego niższe poziomy insuliny mogą spowolnić wzrost guza Zwiększone ketony Komórki rakowe nie mogą wykorzystywać ketonów jako paliwa. Badania na zwierzętach pokazują, że ketony mogą zmniejszać rozmiar i wzrost guza.

4.Wpływ diety ketogenicznej na raka u zwierząt

Naukowcy od dziesięcioleci badali dietę ketogeniczną jako alternatywną terapię przeciwnowotworową.Do niedawna większość tych badań prowadzono na zwierzętach. Wiele z tych badań na zwierzętach wykazało, że dieta ketogeniczna może zmniejszyć wzrost guza i poprawić wskaźniki przeżycia. W jednym badaniu myszy z rakiem z przerzutami testowano dietę ketogeniczną z terapią tlenową lub bez niej. W porównaniu ze standardową dietą, dieta ketogeniczna spowodowała znaczne zmniejszenie wzrostu guza. Dieta ketogeniczna również wydłużyła średni czas przeżycia o 56,7% (co odpowiada około 17 dniom). Liczba ta wzrosła do 77,9% (czyli około 24 dni) w połączeniu z tlenoterapią. Inne badanie wykazało, że stosowanie diety o bardzo niskiej zawartości węglowodanów w celu ograniczenia poziomu glukozy zapobiegało rozwojowi guzów raka płaskonabłonkowego u myszy z rakiem płuc lub rakiem przełyku. Badani otrzymywali tylko 0,1% kalorii z węglowodanów . Dieta była jeszcze bardziej skuteczna w zapobieganiu wzrostowi guza, gdy była połączona z lekiem na cukrzycę kanagliflozyną. Sama dieta ketogeniczna nie pomogła w zmniejszeniu istniejących guzów, podobnie jak lek chemioterapeutyczny cisplatyna. Jednak połączenie tych dwóch metod skutecznie pomagało w zmniejszaniu guzów . Niektórzy członkowie tego samego zespołu badawczego ustalili wcześniej, że raki płaskonabłonkowe są bardziej uzależnione od glukozy dla potrzeb energetycznych niż inne nowotwory. W niektórych przypadkach stosowanie diety ketogenicznej powodowało, że leki przeciwnowotworowe inhibitory kinazy 3-fosfoinozytydowej (inhibitory PI3K) działały skuteczniej. Efekt ten został częściowo przypisany temu, że dieta ketogeniczna obniża poziom insuliny.

5.Dieta ketogeniczna a nowotwory u ludzi

Pomimo obiecujących dowodów na zwierzętach, badania na ludziach dopiero się pojawiają i w dużej mierze ograniczają się do studiów przypadków. Obecnie ograniczone badania wydają się pokazywać, że dieta ketogeniczna może zmniejszyć rozmiar guza i tempo progresji niektórych nowotworów . Badania nad rakiem mózgu .

Wiele badań nad rakiem dotyczy glejaków, które są szczególnie agresywnymi guzami mózgu. W studium przypadku z 2010 roku po raz pierwszy opublikowano badania nad skutkami leczenia glejaka za pomocą kombinacji standardowej terapii i ograniczonej diety ketogenicznej. Studium przypadku dotyczyło 65-letniej kobiety. Po operacji otrzymała bardzo niskokaloryczną dietę ketogeniczną. W tym czasie progresja guza uległa spowolnieniu.Jednak 10 tygodni po powrocie do normalnej diety doświadczyła znacznego wzrostu guza . Obiecujące są również wyniki późniejszych badań. Prawie wszystkie późniejsze badania wykazały, że dieta ketogeniczna prowadzi do obniżenia poziomu glukozy.Ponadto badania wykazały, że dieta ketogeniczna jest bezpieczna i może pomóc wzmocnić efekty tradycyjnych metod leczenia raka .

W innym badaniu 3 na 5 osób z glejakiem doświadczyło całkowitej remisji po przyjęciu diety ketogenicznej połączonej z radioterapią lub chemioterapią. Jednak pozostali dwaj uczestnicy doświadczyli postępu choroby po zaprzestaniu diety ketogenicznej. Podobne opisy przypadków z 1995 roku badały reakcje na dietę ketogeniczną u dwóch dziewcząt, które były leczone z powodu zaawansowanego raka mózgu.

Naukowcy odkryli, że w guzach obu dziewczynek zmniejszył się wychwyt glukozy. Jedna z dziewcząt zgłosiła poprawę jakości życia i pozostała na diecie przez 12 miesięcy. W tym czasie jej choroba nie wykazała dalszego postępu . Badania innych nowotworów Stosowanie diety ketogenicznej przez 12 tygodni znacznie zwiększyło sprawność fizyczną kobiet z rakiem jajnika lub endometrium. Niektórzy uczestnicy badania stosowali dietę American Cancer Society (ACS) o wysokiej zawartości błonnika i niskiej zawartości tłuszczu. Kobiety, które stosowały dietę ketogeniczną, częściej zgłaszały, że mogą z łatwością wykonywać czynności, takie jak wchodzenie po schodach lub przesuwanie stołu. Doświadczyli również innych korzyści, takich jak zwiększenie energii i zmniejszenie apetytu na produkty skrobiowe i „tłuszcze fast food”, takie jak pizza .Dieta ketogeniczna może również pomóc w poprawie składu ciała osób z różnymi rodzajami raka.

W badaniu 81 osób naukowcy zaobserwowali korzyści, takie jak zmniejszenie masy tłuszczu u osób z rakiem odbytnicy lub piersi oraz zachowanie masy mięśni szkieletowych. Uczestnicy badania doświadczyli tych korzyści, mimo że byli również poddawani radioterapii, chemioterapii lub kombinacji obu. Wiadomo, że te standardowe metody leczenia raka negatywnie wpływają na skład ciała i apetyt . Badanie jakości życia

W jednym badaniu jakości życia zbadano wpływ diety ketogenicznej u 16 osób z zaawansowanym rakiem.Kilka osób zrezygnowało z udziału w badaniu, ponieważ dieta im się nie podobała lub z powodów osobistych. Dwie osoby zmarły wcześnie. Spośród 16 uczestników 5 pozostało na diecie ketogenicznej przez cały 3-miesięczny okres badania. Zgłosili poprawę samopoczucia emocjonalnego i zmniejszenie bezsenności, bez żadnych negatywnych skutków ubocznych spowodowanych dietą.Niektóre parametry, takie jak zmęczenie i ból, nie zmieniły się lub uległy z czasem pogorszeniu. Ponieważ wszyscy uczestnicy badania mieli zaawansowaną chorobę, spodziewano się takiego wyniku .

Chociaż dieta ketogeniczna wykazała korzyści dla jakości życia, stosunkowo niski wskaźnik zgodności wskazuje, że może być trudno nakłonić ludzi do przestrzegania diety.

6.Dieta ketogeniczna i profilaktyka nowotworów

Niektóre mechanizmy sugerują, że dieta ketogeniczna może przede wszystkim zapobiegać rozwojowi raka. Przede wszystkim może zmniejszyć kilka głównych czynników ryzyka raka. Może obniżać poziom IGF-1 Insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1) to hormon ważny dla rozwoju komórek. Zmniejsza również zaprogramowaną śmierć komórek.Hormon ten odgrywa rolę w rozwoju i progresji raka . Dieta ketogeniczna obniża poziom IGF-1, zmniejszając w ten sposób bezpośredni wpływ insuliny na wzrost komórek . Może to zmniejszyć wzrost guza i ryzyko raka w dłuższej perspektywie . Może pomóc w utrzymaniu poziomu cukru we krwi i leczeniu cukrzycy. Inne dowody sugerują, że osoby z podwyższonym poziomem cukru we krwi i cukrzycą mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka . Badania pokazują, że dieta ketogeniczna może być bardzo skuteczna w obniżaniu poziomu cukru we krwi i kontrolowaniu cukrzycy, przynajmniej w krótkim okresie . Jednak niektórym osobom przestrzeganie diety przez długi czas może być trudne. Potrzebne są również dalsze badania dotyczące długoterminowego bezpieczeństwa diety. Może zmniejszyć otyłość Otyłość jest również czynnikiem ryzyka raka. Ponieważ dieta ketogeniczna jest potężnym narzędziem do odchudzania, może również pomóc zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka poprzez walkę z otyłością .

7.Możliwe wady diety keto dla osób chorych na raka

Należy zauważyć, że żadna większa grupa nowotworowa nie zaleca diety ketogenicznej w profilaktyce lub leczeniu raka, pomimo obiecujących badań. Dieta ketogeniczna ma swoje zalety, ale wiąże się też z ryzykiem. Na przykład dieta jest bardzo bogata w tłuszcze. Ponadto wykazano, że wiele pokarmów dozwolonych w diecie, takich jak czerwone mięso, zwiększa ryzyko niektórych nowotworów . Dieta jest bardzo ograniczona pod względem produktów, o których wiadomo, że zapobiegają rakowi, takich jak produkty pełnoziarniste, owoce i niektóre warzywa.

Spożywanie wystarczającej ilości kalorii podczas diety może być również trudne dla osób przechodzących tradycyjne terapie przeciwnowotworowe. Diety niskowęglowodanowe, takie jak diety ketogeniczne, często prowadzą do utraty wagi . Przekonanie do diety jest słabe, co sprawia, że ??dieta jest wyzwaniem dla osób z rakiem. Restrykcyjny charakter diety może czasami być zbyt duży dla osoby chorej na raka, zwłaszcza gdy jedzenie może być źródłem komfortu.

Dieta nie jest odpowiednia dla wszystkich i może nawet zaszkodzić. Jeśli chcesz stosować dietę ketogeniczną, najpierw porozmawiaj z lekarzem. Pomogą Ci zdecydować, czy dieta jest dla Ciebie odpowiednia, i będą z Tobą współpracować.

8.Podsumowanie diety keto

Dieta ketogeniczna zapewnia wiele korzyści zdrowotnych. Według badań na zwierzętach i niektórych wstępnych badań na ludziach może również pomóc w leczeniu lub zapobieganiu rakowi. Należy jednak pamiętać, że obecne badania wciąż się pojawiają. Nigdy, przenigdy nie należy unikać konwencjonalnego leczenia raka na rzecz alternatywnego leczenia, takiego jak dieta ketogeniczna. Najlepiej jest nadal postępować zgodnie z radą swojego onkologa. Podstawowe terapie medyczne są bardzo skuteczne w leczeniu wielu powszechnych rodzajów raka.

To powiedziawszy, być może dieta ketogeniczna może być dobrym wyborem jako terapia adiuwantowa, co oznacza, że jest stosowana jako dodatek do konwencjonalnych metod leczenia.

Aktualności
0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu